به منظور نمايش و عملكرد بهتر سايت از مرور گربه روز شده chrome - Mozilla -internet Explorer10 استفاده نماييد.

 

 

معرفي كلاس برتر هفته كلاس چهارم 

4/1

 

 

 

 

 

 


 

 عكس هاي روز جهاني كودك در دبستان شفاعت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچنان ساده ام
كه گنجشك‌ها هم مي توانند
در جيب هايم لانه كنند
با پروانه اي سال ها دوست مي شوم
براي پاي مورچه ام كه به گل مي ماند
هاي هاي گريه مي كنم
در دور و دراز باور خود
كودك مي مانم هميشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


نكته مهم:

آنچه كودكان و نوجوانان بيش از همه به آن نيازمند هستند حفظ آرامش در خانه و صميميت والدين و اعضاء خانواده است
 

                                       

      

 

 

                             دوستان از اينكه از سايت ما بازديد كرديد متشكريم